C# Giriş (Merhaba Dünya)
C# 

C# Giriş (Merhaba Dünya)

On

Console.Write(“Merhaba Dünya”);  bu komut satırı ekrana istediğimiz yazıyı yazdırmamızı yarıyor. Console.ReadKey();  herhangi bir tuşa basılınca uygulama kapanır Console.WriteLine(“Merhaba Dünya”); bu komut satırı Console.Write(“Merhaba Dünya”);  ile benzer işlevi görüyor Console.ReadLine();  Enter tuşuna basmayana kadar uygulama kapanmaz.