C# Veri Tipleri
C# 

C# Veri Tipleri

On

.Net de iki türlü veri tipi bulunur bir tanesi Değer tipleri (value type) diğeri ise Referans tipleri(reference type)dir. Bakınız: Heap ve Stack Nedir? Toplam 15 veri tipi vardır bunlardan 13’ü değer tipindedir, 2’si ise referans tipindedir.    

C# Giriş (Merhaba Dünya)
C# 

C# Giriş (Merhaba Dünya)

On

Console.Write(“Merhaba Dünya”);  bu komut satırı ekrana istediğimiz yazıyı yazdırmamızı yarıyor. Console.ReadKey();  herhangi bir tuşa basılınca uygulama kapanır Console.WriteLine(“Merhaba Dünya”); bu komut satırı Console.Write(“Merhaba Dünya”);  ile benzer işlevi görüyor Console.ReadLine();  Enter tuşuna basmayana kadar uygulama kapanmaz.